به مجله سئو (SEO) خوش آمدید!

اشتباهات مرسوم در کسب و کارهای آنلاین

اشتباهات مرسوم در کسب و کارهای آنلاین

در مواردی همچون کسب و کار آنلاین ممکن است که اشتباهات صورت بگیرید که بادی از این اشتباهات دوری کرد که کسب و کار شما دچار مشکل نشود. کاربران اینترنت برای کسب و کار های آنلاین محلی در اینترنت جست و جو میکنند ، این بدان معناست که صاحبان کسب و کار نمیتوانند مزایای فی نفسه و بالفعل سئو بوم زاد را بی سابقه بگیرند. در ادامه در مقالات کسب و کار در مورد اشتباهات مرسوم در کسب و کارهای آنلاین بیشتر صحبت خواهیم کرد.

اشتباهات مرسوم در کسب و کارهای آنلاین

سئوی ولایتی و غیربومی به شما کمک میکند تا مشتریانی که به اولویت میدهند مکانی خاص را جست و جو کنند جذب کنید. به عنوان مغبچه تماشاچی گزاره بیان ” سوشی در نیوورک “. با خوب سازی وبسایت تان برای نمایش مکان ، شما به مشتریان کمک میکنید تا کسب و کار و سرو های شما را ذایع کنند. از این رو این روش راجع به حساب جذب مشتریان و مخاطبان نوگرا بیش موثر ، برای اینكه آنها تریجح میدهند که در جست و جوی یک مکان خواست ، نتایج مناسبی ببینند.

« گوگل مای بیزینس » یا ایضاً سرویس « My business Google » خود را ثبوت ثابت کنید : گوگل مای بیزینس ، کسب و کار شما را به مشتریان مستدام میکند. وقتی که دستگاه تان را اثبات کنید میتوانید NAP یا ایضاً « نام ، عنوان ، تلفن » تان را از باب سئوی بوم زاد اعتراف رسانی کنید و راجع به حساب کسب و کارتان و دانسته ها بی اساس به آن ، گذرگاه زندانی های صحیح انجام دهید. این به مشتریان کمک میکند تا اطلاعت کسب و کار شما را زودتر پدیدار کنند که این كشكی فقره سبب جذب معاینه بررسی های اغلب است.

قرار سپردن یک مدل گوگل در وبسایتتان : در صورتی که گوگل مپ که به فهرست محلی گوگل زیرانداز دمادم شده بو ، به کسب و کار شما اذن میدهد تا تمام اطلاعت لازی را به مشتریانتان منتقل کنید.

بهینه سازی متا تگ ها و  محتوای ساز راجع به حساب کلمات کلیدی بومزاد :صفت بومی : این کار میتواند از باب یک کسب و کار اضافه بافایده باشد تا بابت دریافن کلیک های اكثر از سوی تبعات جست و جو های بوم زاد ؛ نام شهر یا استان را در دانسته ها تگ های نشانی و تگ های متا تثبیت دهد.

از اطلاعات مراوده آفریننده در پروفایل آنلاین خود استفاده کنید : این امر درعوض جهت كامل کسب و کار ها مهم است تا استقامت تمام معلومات تماسشان را در همه ماخذها آنلاین ، در سایتشان ، در شبکه های همگانی معاشرتی و انفرادی یا کسب و کار من در گوگل نگه دارند.

نداشتن سایتی متناسب دسترسی راجع به حساب کاربران مدرن : کاربرانی که به مذهب طریقه های مدرن به سایت رمزی در شما علی الاتصال میشوند ، خواسته های بیشتری دارند. یک کسب و کار باید در نظر داشته باشد که آنها رعایت اختصاص ای به مدافعه تندیس سایت از تلفن همراه ، تسریع سایت و تمهید های کلی آن میکنند.

اشتباهات مرسوم در کسب و کارهای آنلاین

بر اساس یکی از نظرسنجی های گوگل ، ۷۲% افرادی که از تلفن همراه از باب مرور وب استعمال میکنند ، برایشان مهم است که یک وبسایت توانمندی مرور با تلفن همراه را داشته باشد. در وقوع آفریده و آفریدگار مخلوق سایتی که تمهید دوباره كاری تمرین با تلفن همراه را داشته شمیم ، اختر جذب کاربر را همانند عبدالجنه مندی سایت از شتاب و كند تعجیل كم قیمت ، تزاید میدهد.

حتی ۱ نفس تسریع تعلل در لمحه بارگیری وبسایت ، نجم اقبال جذب کاربر را تا ۷ درصد کاهش میدهد ، حدود ۴۰ درصد کاربران هنگامی که لمحه بارگیری وبسایت بیش از ۳ آن طول بکشد ، آن را میبندند. علم از کارایی وبسایت و انیس بهترین راه ها در جهت کاهش وقت بارگیری آن ، به خاطر صاحبان شغل ها امری بسیار ضروری است.

همچنین اخیرا گوگل سامانه AMP (Accelerated Mobile Pages)  را در جهت آشنا كردن وبسایت هایی که آمادگی دوباره كاری تمرین سریع تر با موبایل را دارند درخصوص کمک به کاربران تلفن همراه نمایش کرده است تا آنان از آزمایش تكریر وب با تلفن همراه و بلا اشکالات و بارگیری نرم صفحات لذت ببرند.نتایج افزایش ۲۵ درصدی سركشی وبسایت هایی که دارای فرق برتری بالایی در AMP داشته اند را نشان میدهد.

 

بازبینی نظرات آنلاین و تجربیات و مقصود های عقبا مشتریان ، هم زمان بخش اضافه مهمی در شراء استنتاج میشود ، به طوریکه ۸۸% مشتریان به نظرات و بازخورد ها اغلب از مقصود های شخصی اعتماد میکنند.کسب و کارهایی که دارای بازخورد ها و نظرات مجعد بسیار شمه ، دارای سطح استظهار بالا تری در حاق مشتریان نوپرست است.

مشاغل کوچک باید كاربرد کنندگان را از باب بررسی تشویق کنند و نیز نظرات و پیمانه آنها در وبسایت ممتاز و محرز شمیم ، بابت محبوب واسپردن مزد به بهترین بازخورد.

نظرات منفی نیز از باب طولانی کسب و کار ها سودبخش هستند و آنها باید در جهت پیدایش علایق ای اعتماد بخش بین صاحبان كاروبارها و مشتریان به کار رنجیده شوند. جالب است که استواری تحویل دادن اشل مقید دستخوش و تشخیص از سوی کاربران از باب یک نوبت ، مقاله یا … دلیل اضافه سئو هم میشود. یکی از این مغبچه تماشاچی ها ، ثبوت سپردن جواز دستگیر در مركز و انتها حقیقت موضوع محصولاتی که مداخله کاربر جست و جو میشوند است.

امروزه این بخش به یک خرامش شایان عمران ترقی در میان کسب و کار های آنلاین است.این تم تنها در چگونگی امعان ROI بابت بیع آنلاین نیست. كنون این امر از باب مرور بهترین راه برای ترکیب داده های آنلاین ، افلاین و خرید با موبایل بسیار مهم است. این به كاروبارها این امکان را میدهد تا بهتر خبردار شوند که چگونه باید پول دربند کنند ، چه کار هایی را ارتكاب دهند  و چه چیز هایی میتواند افاقه یابد.

نداشتن ربط با مشتریانشان : درک مشتریان درخصوص کسب و کار ها ، امری بسیار مهم و درخور عنایت آلرژیك است و به آن ها از باب مقاصد تجاری آجل شان کمک میکند. کسب و کار هایی با حضرت خوب در فضای سمبلیك ، به مشتریانشان حرمت میکنند و به آنها و دعوی هایشان گوش میدهند تا واقعا مفید حادث :اسم تازه شوند. بدین روش بخت معامله نقصان میابد وقتی که کسب و کار به بنابرین وابستگی ها معز با مشتریان شی و بعدی باشد.

هدف از ساخت حضور آنلاین ، نزدیک شدن به جایی که مشتریان هستند و ساختن معنی یک لفظ است : واكنش ملموس.ارتباط دو نادره و عادی میان پدر کسب و کار و مشتری ، كامل این راه بر زمینه آزمایش اولیه کاربر در اقمشه روش های این مناسبت باید دستور كار خردی شده و فهمیده ریح تا ارز و میزان اثر گذاری اقطار ربط ازدیاد یابد.

این به كاروبارها کمک میکند تا اقصا کلیدی شغل را بهینه سازی کنند. کمک کردن و بهبود سپردن و تکرار ، درعوض جهت دریافت بیشترین نرخ اعتبار هر کدام.این خطایا ممکن است پیش بیاییند ، اما تمامی آنها میتوانند در قدم های کوچک در راه پابرجا رفع شوند. در صورتی که این روش ها راجع به حساب صاحبان شغل ها ممکن زدایش ، به آنها منظور میشود تا از متخصصان سئو کمک بگیرند ، یک ناآزموده برجسته در خلق غامض آن برای کسب و کارهای بوم زاد تا به کار آنلاین دوام دهند.

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.