به مجله سئو (SEO) خوش آمدید!

چگونگی استفاده از برچسب ها در سئو

چگونگی استفاده از برچسب ها در سئو

تگ Title مهم ترین تگ چیز در یک سامان وب و ایضاً مهم ترین فاکتور سئو درونی و بیرونی است، خودرو های متفحص به طور كهن و مدرن عیننا آدرس استقرار گرفته درون این تگ را در نتایج سوال آرم می دهند. در ادامه در ترفندهای سئو در مورد چگونگی استفاده از برچسب ها در سئو بیشتر صحبت خواهیم کرد.

تگ توضیحات بعدی تگ مهمی است که خودرو های پژوهنده به آن پروا می کنند و آن را به طور پرپیچ در عواقب رسیدگی و زیر عنوان دستگاه عرضه می دهند. سعی کنید محتوایی ناآشنا دگرگون و دوست داشتنی ملیح در این تگ بنویسید و حتما کلمه کلیدی خود را یک یا دو بار در آن ایستادگی دهید.

چگونگی استفاده از برچسب ها در سئو

Heading و یا باز سر سرنوشته های دستگاه ثالث فاکتور مهم در کدنویسی سایت هستند، مهم ترین سرتیتر یکی ملول می شود) اما چند نکته بود دارند که باید در طی مصرف از heading ها به آن ها نگرش کنید، این نکات عبارتند از:

در هر ورقه اسباب تحكیم دهید
محتوای تگ h1 و تگ title باید یکی و یا کاملا نزدیک به یک دیگر باشد
قبل از تگ h1 هیچ تگ heading دیگه ای نباید استفاده گردد.
بهتر است heading ها را با استفاده از schema نامگذاری کنید

لینک یا و یا باز تگ باعث وصل کردن ورق ای به برگ ی دیگری در وب می شوند، لینک ها هم مهم ترین فاکتور سئو و خوب سازی سایت هستند و در استعمال از آن ها باید از دقت و تبهر خاصی كاربرد کنید. چند نکته راجع به حساب مصرف از لینک ها بود دارند که به شما آشنا كردن می کنیم:

سعی کنید لینک ها را به بشره آدرسی یعنی: www.mysite.com/test/ دهید نه /test/
سعی کنید از اتریبیوت title در تگ ها استعمال کنید
بهتر است با استفاده از اتریبیوت Target_blank لینک های برونی را New tab کنید
بهتر است لینک های برونی کم کیفیت را nofollow کنید و بهتر است تا به هیچ آدرس لینک های درونی و بیرونی خود را nofollow نکنید (مگر اینکه توشه آهنگ مربوطه اندرون نداشته بو و یا به طور noindex به به شده باشد)

موتور های محقق با استفاده از 3 روش کلی روشن یک نقش را بیدار می شوند، با كاربرد از alt و یا نیز نشانی تصویر، با كاربرد از نام و نشانی صورت و با مصرف از محتوای ورق و محتوای قبل و بعد تصویر. بهتر است تا حداقل یک تصویر مشخص برای هر فیش در نظر بگیرید و کلمه کلیدی ساز خو را در alt آن تحكیم دهید، در ضمن محتاج نابود تا همه تصاویر یک دستگاه دارای alt باشند. سعی کنید تا حیث تصویرها بزرگ، نیكو گزیده و یا کیفیت alt تحكیم دهید نه آیکون ها و نقش ها نامناسب.

چگونگی استفاده از برچسب ها در سئو

تگ Canonical یکی از تگ های مهم سئو سایت است که بین تگ باز و سپردهثبوت می گیرد. ماشین های متفحص با استفاده از این تگ نشانی فرعی نوا آذوقه را متنبه می شوند و در عواقب سوال به نشان دادن می گذارند، پیشاب این تگ هدایت صفحات متشابه به یک ورق شالوده است.تگ Robotsموتور های محقق با امعان این تگ از شما اجازه می گیرند که صفحات شما را ایندکس کنند و یا ایندکس نکنند!

اگر این تگ به جلد غشا چهره noindex شمیم موتور های متتبع سایت شما را در عواقب سوال ارائه نمی دهند و اگر noindex نباشد و یا اصلا تگی با این آدرس بود نداشته باشد سواری های متفحص به مورد پیش فرض خود بر می گردند و سایت شما را ایندکس می کنند اما دو نکته بسیار مهم در كاربرد از این تگ وجود دارد که كثرت از وبمستران از آن اطلاعی ندارند، نکته اول این است که اگر قصد دارید تا جمع لینک های چیز در یک دستگاه را به رخ nofollow باشند، می توانید از تگ index,nofollow كاربرد نمایید و نکته دوم که من در فراوانی از سایت ها تماشاگر آن هستم این است که وبمتسران فکر می کنند با نگذاشتن تگ index,follow ربات های خزنده خودرو های متفحص سایت آنها را تدقیق نمی کنند اما اصلا اینطور پاك سازی و بابت بودن و یا نبودن تگ index فرقی درعوض جهت آنها نمی کند و نکته سوم این است که اصلا اتومبیل های جستجوگر اتریبیوتی با آدرس follow را نمی شناسند، تگ follow یک تگ کاملا من درآوردی و غیر استاندارد است، این تگ در واژه سازش HTML ناشناس غفلت و غیر عرفاً ارتقا می شود.تگ country ,location و geo.positionاگر قصد دارید تا در لوکال سئو (سئو محلی) مقیاس ای وجب بیاورید بهتر است تا از تگ های محرز کننده نقطه محلت استفاده کنید.

از مهم ترین این تگ ها می تواند به تگ location که مشهود کننده برزن محل نشان دادن خدمات شما است و تگ geo.position که علنی کننده وجوه ممیز هوشیار دفتر کار شما در انموذج (گوگل مپ) است تمثیل کرد. یقیناً عوامل دیگری نیز مالوف محل صاحب (تاثیر هاست بر سئو را وارسی کنید) و تعبیر سایت در لوکال سئو اثربخش هستند.تگ publisherتگ publisher تگی از سامان گوگل ویلان سایت شما را به سواری های جستجوگر شناساندن می کند. استعمال از تگ publisher به طور پیچاپیچ هیچ تاثیری در میزان پایه سایت ندارد اما می تواند در آفریدن Knowledge Graph کمکتان کند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.