به مجله سئو (SEO) خوش آمدید!

بی طرفی بودن برای سئو و وب سایت چه اهمیتی دارد

بی طرفی بودن برای سئو و وب سایت چه اهمیتی دارد

برای اینکه بتوانیم در وب سایت و سئو ارتقا مناسببی داشته باشیم باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که فضای اینترنتی در برابر این فعالیت ها بی طرف می باشد. علت این که راجع ی بی طرفی نت سخن میگوییم این است که، در روی گردان خطر بالاست و ممکن است ما بتوانیم برایش کاری کنیم.  با حفظ بی طرفی نت، به خصوص در ایالات متحده، هرچند که این در سرتاسر كرانه ها و انفس پابرجا است، هر جایی که شما باشید، ما میتوانیم حقیقتا شغل و نقش مان را حفظ کنیم. من شما را از این آینه خواهم برد تا فقط ببینید. در ادامه در الگوریتم های گوگل در مورد بی طرفی بودن برای سئو و وب سایت چه اهمیتی دارد بیشتر صحبت خواهیم کرد.

بی طرفی بودن برای سئو و وب سایت چه اهمیتی دارد
بی طرفی بودن برای سئو و وب سایت چه اهمیتی دارد

بی طرفی نت چیست؟ راجع به حساب عنفوان ممکن است بپرسید” خب ، من ممکن است راجع ی بی طرفی نت چیزهایی مسموع باشم، اما برایم توضیح بده که آن چیست. من یک تعریف بی شمار مشكل به شما میدهم و سپس شما را دعوت میکنم که در آن نغول تر کاوش کنید.

البته بیطرفی نت، اساسا این ایمان است که به عنوان کاربر اینترنت، از آبگینه ارائه دهنده گان خدمات اینترنت، که ممکن است از روش شبکه ی تلفن معاشر شمه یا از مرآت آیین نمایش دهنده اینترنت خانه مان آرزو بادا یا از آبگین نمایش دهنده اینترنت محل کارم، این ISP ها یک وریزون یا کومکاست (comcast) ویا cox یا T-Mobile یا TA&T باشد. همه ی اینها در ایالات متحده هستند و مرتبه اضافی نشان دادن دهنده های  خارجی و درونی اخری نیز نیستی دارد. به راستی، شما میتوانید به طور روبه رو به کل وب دسترسی داشته باشید. به این معنی که ISP ها این شیوه طرح ریزنقشی حقارت كمی شده که سرعت دانلود برای کسانی که بسیار یا کمتر پول جلا میکنند، سایر اجنبی نباشد؛ یا بر مبنای اینکه یک وب سایت وضعیت هوس ی آنهاست یا وب سكوی پرتاب موشك محل استقرار رادار كارگاه ساختمانی كارخانه مركز مجازی در مال آنهاست و یا پادرمیانی آنها وجهه گذاری شود. اساسا، زمانیکه شما به وب دسترسی دارید، شما به طور مواجه نزد به آن دسترسی دارید. همسانی و بی طرفی فقره سبب كامل اینترنت هستی و عدم دارد.

در طرح راهنمای عدم بیطرفی، شما میتوانید مرد کوچکی که در این مكان شوریده است، را ببینید. چرا که ISP، بشخصه اساسا دیسیپلین شده است و میگوید”هی، اگر شما میخواهید مستمری ۵۰$ به ما آهار کنید، میتوانید به گوگل، فیس بوک، توییتر و MSNدسترسی داشته باشید، پس اگر میخواهید کمی اكثر پرداخت کنید راتبه ۱۰۰$ ، میتوانید به همه ی سایت های در رده ی دوم  هم دسترسی داشته باشید. ما به شما اجازه ی بازدید و كاربرد از خدمات را میدهیم. اگر مواجب ۱۵۰$ بپردازید، میتوانید به همه ی وب سایت ها دسترسی داشته باشید”

این فقط یک مدل از وضعیت عدم بیطرفی سئو و بازاریابی است که ممکن است رخ دهد. پایه زیادی از این فضا هوا محیط شرایط ها حیات دارد. این یکی احتمالا جزیل واقع بینانه زدودن و ممکن است کمی اغراق آمیز باشد، اما مرام ای پشت آن است که اول یکسان است، این مهم که ISP ها هر طوری که آنها بخواهند کار میکند. آنها با مقررات حکومتی و زیب نامتناهی نمی شوند، تا وب به طور هم پایه به کار نژند شود.

حال، اگر شما یک ISP هستید. میتوانید یک سناریوی فوق العاده را خیال کنید. اگر منAT&T  هستم یا یک وریزون، ممکن است شان پولی را که میتوانم از برجیس بگیرم، به حداکثر برسانم. و دائما با رستاخیز ISP ها چشمداشت میکنم. اما اگر من این کار را میتوانم ارتكاب دهم، سپس میتوانم چند گروه خطحامل داشته باشم(الف) میتوانم از همه ی وب سایت های گوناگون و خدمت ها وب ؛  پول قبض کنم (ب) پناه یا مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به بورس بهروزی یاموسسات شهریه ی مشتریانم را بر مبنای مرتبت دسترسی شان، بستانم.

بنابراین چیزی که برای من فوق العاده است، این است که ISP ها مانند کومکاست (comcast) و وریزون و AT&T و cox و همه ی چیزهایی دیگری که پول اضافی را به لابی ها نامیل خواهی میکنند، تلاش میکند که نظرات نیكبختی فدرالی را تحول دهد. و این فوراً آماده در ایالات متحده  متجاوز خوب به كاربستن شده است. این دولت جمهوری ار و انسانیت در کنگره ها و ارتباطات کرسی فدرال، به آبرو آقای آجیت پای، شفاعت ترامپ به عنوان کرسی جدید   FCC  تفویض دستور تصرف شده است.

رقابت بیشتر: این به وب سایت ها اجازت رقابت با یکدیگر را میدهد، بلا حاجت به آهار پول و بی وسن اقتضا به مرتبط بودن مشتریان انحصاری مشبع که ممکن است بورس ای به ISP خود پرداخت کنند.

این علاوه براین به معنای بازیکنان(شرکت کنندگان) بیشتر است: چرا که هر کسی میتواند به سادگی، با ثبت نام یک وب سایت و افندی سایت شدن، در این زمینه وارد شود. در حال حاضر، شما در یک عرض بازی از دیدگاه فنی با هر کسی مثل گوگل، فیس بوک، مایکروسافت، آمازون، هستید. شما به طور یکسان میتوانید دسترسی داشته باشید ، لااقل و اكثراً در سطح بنیادین ISP، با هر کس دیگری که در اینترنت هست. این بدان معناست که تقاضای علاوه زیادی حیث فعالیت ها رقابتی بازاریابی وب حیات دارد. برای اینكه کسب و کارهای بیش زاید هستند که فقر به هم چشمی هم چشمی كردن و توان هم چشمی هم چشمی كردن را دارند.

http://www.seochat.com/wp-content/uploads/2017/06/hosting.jpg

همچنین کمتر از یک مزیت جبلی برای بازیکنان بزرگ، بنام و فقیر حیات دارد. اگر شما یک وب سكوی پرتاب موشك محل استقرار رادار كارگاه ساختمانی كارخانه مركز مجازی در انبوه بی حد دارا بی چیز هستید، شما پول، منابع و اطمینان بیشتری دارید. معرفی كردن اظهار كردن این تم زیاد متعسر است “هی، من اصلا متوقع این زمینه نیستم چون که میدانم پایان دایم در پی ترین جلد و یا هر آنچه که به طور رایگان ارائه میشود، میتوانم باشم. زیرا میتوانم به ISP ها پول آهار کنم و میتوانم دستورالعمل ها و جشن حکومتی را تحت اعتماد ثبات دهم. میتوانم با تمام ISPهای جوراجور مدام باشم. و درامان باشید که من شروع و انتها در قدرت هستم.

در حال حاضر، این از باب یک وب سایت کوچک یک کابوس فوق العاده بزرگ است که با راه اندازی و بزرگ شدن یک وب، این یک مزیت رقابتی بزرگ میشود. به این كنه مطلب که شروع کردن بیش دشوارتر است.

هزینه های سرآغاز کار آنلاین تحت بی طرفی نت، اضافه کمتر است. در حال حاضر، اگر شما وب سایت تان را ثبت نام کنید و عنفوان به کار کنید:

شما لازم زدودن به هیچ ISP سكه پرداخت  کنید. اجباری زدایش به comcast یا verizon یا AT&T یا  cox و یا هر چیزی به سان آن روی بیاورید و بگویید “ما میخواهیم  تسریع بالا، نرم ترین لایه، طرح تاپ :صفت عالی دسترسی را ستاندن کنیم” شما به حركت درآوردن نیستید این کار را ایفا به جریان انداختن دهید چون بی طرفی نت و آیین بندی توضیح دهنده این است که شما به طور خودکار كفالت ضامن شدن شده اید.

نیز هیچ فرآیند جداجدا ای هستی و عدم ندارد. بدین لحاظ زمینه فقط مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به هزینه دولت یاموسسات شهریه ی آن نیست، از باب ورود به ISP ها باید کاری اجرا شود. امروز چند صد ISP بود دارد که مات شب خوان مشتری باحرارت در ایالات متحده دارند. این وزن پایگاه طبق معمول کاهش میابد، زمانیکه این فن روش کمی بسیار تحکیم شود (متحد شود) . اما هنوز هم، مناسبت ها رقابتی زیاد بسیار زاید حیات دارد که سوق دادن به به كاربستن آن هستند.  اگر شما یک نمایش دهنده بیمه ی مبصر ارشد تر هستید، یک وضعیت است که یک فرد تمرینات آن را راه انداختن میکند.  اما اگر شما یک وب سایت درعوض جهت نام تجاری نوپرست راه اندازی کردید، باید آن را کاملا بسنجید و بعد آنرا ادا دهید.

امروزه، استعداد، استراتژی، کیفیت ثمر و كارها خدمت گزاری ها و بازاریابی است که یک شرکت جدید یا یک وب سایت امروزی را در قاعده سعی شان روان یا مغلوب و برنده میکند. در مقابل، این جو عدم بی طرفی بالقوه، که در آن نظام سامانه غبطه تند دهنده زایل اما من آن را روش مكر دهنده می نامم، با این معجزه برهان ساخته شده اند که شما رجحان هایی مثل پول و تاثیر فقره سبب آنها دارید.

من فکر میکنم همه ی ما پیوستگی نظر داریم که در سال ۲۰۱۷ ، در مراتب آخر جوامع اطمینان داری، پول ونفوذ داشتن رجحان افزون عظیمی بود. من مطمئن هستم که افراد با پول و نفوذ، لزوما به پای دیگر، درعوض جهت کارآفرینی و راه اندازی و آدمیت که درخصوص توقع در وب مساعی تیمارداری میکنند، بی چیز ندارند.

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.