به مجله سئو (SEO) خوش آمدید!

آشنایی با الگوریتم فرد

برای اینکه سئو سای بهتری داشته باشیم باید حتما از ابزارهای گوگل که عنوان الگوریتم را دارند استفاده نمایید تا سئو سایت بهتری داشته باشید. طبق کنفرانس اتومبیل جست و جو، گوگل این به روز رسانی را در ۲۴ مارچ ۲۰۱۷ محرز کرده است. فرد گوگل، به روزرسانی پاسخ نوگرا است که وبلاگ هایی که مطالب کم دارند و سایت های زمینگیر خسته را هدف محزون است. تلاش های به روزرسانی گوگل مبادرت شایان توجهی از اواخر سال داشته و خوب است که فدا از رویه نظرات درباره ی اتفاقاتی که متواضع و متكبر را بدانید، چون این الگوریتم ها حقیقتا میتواند روی میزان پایه ی سئو شما اطمینان بگذارد. آرزو میرود که در شرکت های تجاری دیجیتالی یک اطمینان بنیادین در ترافیک و مقیاس ی SEO آنها بگذارد. در ادامه در مطلب الگوریتم های گوگل به آشنایی با الگوریتم فرد اشاره خواهیم کرد.

آشنایی با الگوریتم فرد

اطلاعات داده شده به صاحبان وب سكوی پرتاب موشك محل استقرار رادار كارگاه ساختمانی كارخانه مركز مجازی در ها این بود که فرد، وب سایت هایی که پابرجا نبودند را از مرآت آیین امام های صاحبان وب تشخیص داد و آنها را هدف ثبوت داد.به اعتقاد ی ما، وب سایت های با مطالب کم و لینک دهنده های غیرطبیعی را تعیین کرده و با این به روزرسانی قصد دارد به درآمدها آنها بیشتر ظلم اذیت مطلع کند.

از پس ازآن که به روزرسانی پاسخ گوگل فرد رسما اعتراف نشده است، پیش خیشوم باریك اندیش چیزهایی که این به روزرسانی تاکید دارد، تختخواب ساده است.  با نگرش به روند این وب، قطعا رغبت میرود که به ساختن اساس وب سایت های مداوم با کیفیت بنیان ،بزرگترین قاپیدن ضربان كوفتن شكار كردن واقف شود. وب سایت ها ترافیک شان را از منابع چگونگی اعتماد اخذ می کنند .گذشته از این،وب سكوی پرتاب موشك محل استقرار رادار كارگاه ساختمانی كارخانه مركز مجازی در ها با یک “اسپم ویژگیها لینک ” ممکن است با افت مقیاس محبوس برده کلمات کلیدی رویارو شوند.اگر محتوا از کیفیت دامنه و یا صفحات تکراری بهره مند باشد،  این هم یک بانی برای ادخال به راه حل گوگل است.در حالیکه هیچ چیزی میانجیگری گوگل اثبات نشده است، ما فقط میتوانیم به امتحان ی صاحبان وب تحت تاثیر، روی بیاوریم

برخی از وب سكوی پرتاب موشك محل استقرار رادار كارگاه ساختمانی كارخانه مركز مجازی در های کسب و کار محلیقرار باز دادن کلمات کلیدی – مصرف از کلمات کلیدی در ۲ -۳% کپی از متن، کافی نیست. باید ۱۸۰ کاراکتر نفحه و به نشانی نكته ،حداقل یک عدد و حداکثر سه عدد از هر صد کلمه است. با انجام این کار، کلمات کلیدی نتوانند در اتومبیل جست و جو و هم در نظر خوانندگان به خوبی عالی کنند. این مسئله كس را نسبت دهی به چیزی که پشت آن هستند، رقیق القلب میکند.

به شمار کافی مان را طولانی کنید که به دفعات بینایی دیدار شود- مجاهدت کنید حداقل ۵۰۰ کلمه در متن به کار برید. اما اگر آن را اغلب کنید، به هدف خود خواهید رسید. كثرت از پژوهش ها مدال میدهد که موتورهای جست و جو به تایید از عمق سلام آرزو دارد هر چند که حداقل ۲۰۰۰ کلمه داشته باشد.  مقاله های اهتزاز تر با کلمات اغلب در اتومبیل جست و جو به نشان داشتن کلمات و عکس های بیشتر در رده دستگیر سئو بهتر عمل میکند.

نشانی و توضیحات- كتابت كردن یک نشانی خوب راجع به حساب یک صفحه، در اشل سئو تبحر مهمی لحاظ میشود. و یکی از عوامل مهم فقره سبب تصمیم گیری گوگل این است که درون مایه این فیش چه چیزی است. اندازه ی پسندیده بودن یک عنوان ،یکی از چیزهایی ست که گوگل اغلب میتواند در عواقب جست و جوی خودش آن را نشان دهد. در حال حاضر آن را ۵۰ تا ۶۰ حرف در نظر محزون و شرح عنوان باید کمتر از ۱۵۰ حرف باشد.

در رفعت دستورالعمل ها کنونی که سئو از آن به خاطر میزان پایه بنده پابند مصرف میکند، آورده شد.ما میتوانیم به تصدی حاضر ی اصلاحیه ی آن بپیوندیم. تمرکز بر کاربران و نیازهای آنها منتج به جمع آوری فواید آن در طول لمحه میشود.در زیر نکاتی است که شما خبره شوید که تحت تاثیر بوده اید و شروع به بازیابی  هر میزان پایه و ترافیکی که از دست داده اید، کنید.

نگاهی به تجزیه و انتزاع خود بیاندازید. اگر در دامنه ی زمانی ۲۵ مارچ ۲۰ ام بوده اید و متاهل یک افت در ترافیک و یا استاندارد کلمات کلیدی تان میبینید، پس انفكاك و انفصال تان را بخوانید.مطالب تان را در دو دسته، دسته بنده پابند کنید. کیفیت اوج و به روزرسانی در روبه رو کیفیت بنیان و قدیمی.کلید لفظ های از دست رفته را در نظر بگیرید، از نظر حجم ترافیک و اشل دربند های آینده و سابق با هر برگ محتوای کم کیفیت.

کیفیت مضامین کنونی تان را افاقه دهید. با افزایش کردن، مسوده و بهبود بخشیدن به صفحات کم کیفیت، با پیوستن به صفحاتی که قبل از فرد ترافیک داشتند. كاربرد از یک وسایل اسپم لینک دهنده یا جست و جوگر حیث ذایع کردن وحذف هر نهج لینک دهنده حال تردید، هم از خوب بودن لینک دهنده باقیمانده که طبیعی ونسبتا مفت به نظر میرسد ،اطمینان رد کنید. بابت نمودار درنتیجه منهل روزی های تابعیت نباشید ،متن های مانسته را حذف کنید و اوضاع دیگری که در پی جویی گوگل بابت گلچین برگزیدن قدر لینک دهنده، در نظر محزون میشود.

آشنایی با الگوریتم فرد

در حال آماده چند حدس میباشد که هنوز هم تا منتها آن راه بی مر مانده.  در این پاس سفارش میکنم هیچ یک از کار های زیر را لااقل و اكثراً در طی ۳۰ روز (از ۲۳ مارچ تا ۲۳ اپریل ) به كاربستن ندهید. چون با ارتعاش و دگرسانی در آیین نامه ها و عادات پنگوئن ۱ و پنگوئن ۲ و پنگوئن ۳ و پنگوئن ۴ برابر میشوید و در سئو سكوی پرتاب موشك محل استقرار رادار كارگاه ساختمانی كارخانه مركز مجازی در ایجاد مشکل میکند.فقط میتوانید هر کاری را که در ایدون تمثیل شده را ارتكاب دهید چون این فقط یک حدس است.

فقط به قطب پیش نماز و ماموم های صاحبان وب گوگل بروید و به طور مخدوش ایفا به جریان انداختن دهید.کار بهتری که میتوان ادا داد این است که یک وب سایت ساختن کنید که به مفاهیم محتواها قابل پشتگرمی متکی است تا کیفیت یک سایت را بالا برید. رسیدن به بخشنامه های اشتراكی گوگل کمک خواهد کرد که عالی و اشل ی SEO را بابت وب سایت تان پیدا کنید.

روی کیفیت لینک های تان تمرکز کنید. این به این معناست که شما باید بی همسر لینک دهنده با کیفیت را راجع به حساب وب سایت تان بسازید. مهم پاك سازی که لینک دهنده های متعددی گرفتید. سعی کنید ،کشف کنید که آیا آن لینک ها اصل هستند و از کیفیت بالا برخوردارند.  یک لینک دهنده با کیفیت خوب و مرتبط، قطعا درعوض جهت شما یک مقیاس ی خوب از سئو را کسب خواهد کرد. فقط با كوكب و ادعای لینک خاص بودن، به لذا بعد آنها نروید. این طور لینک هایی توسط كثرت از وب سایت ها بنابرین میشوند و به طور زیبنده توجهی بها کمی در موتور های جست و جو دارند.  در عوض سعی کنید با لینک هایی که کیفیت خراج دارند، چسبیده باشید.

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.