به مجله سئو (SEO) خوش آمدید!

سئو بر جذب ترافیک چه تاثیری دارد

سئو بر جذب ترافیک چه تاثیری دارد

زمانیکه یک شرکت آگهی کاملی در هیئت نهج وجد منابع بیع بیشتر استفسار کاملی ارتكاب می دهد داده ها تماشایی :اسم پرشور و افزون مفیدی به دست می نبرد جولانگاه که بیش از پیش به بزرگی سئو پی می بریم.داده های سایت SimilarWeb مدال می دهد که جستجوهای اجرا شده شفاعت کاربران یک منبع زیاد فقره سبب آفریدن ترافیک راجع به حساب سایت های جوراجور است. رسیدگی حسب معمول یکی از بزرگترین مواردی است که داعیه آفریدن ترافیک در سایت های یكسان می شود. در ادامه در ترفندهای سئو در مورد مطلب سئو بر جذب ترافیک چه تاثیری دارد بیشتر صحبت خواهیم کرد.

سئو بر جذب ترافیک چه تاثیری دارد

 

این موضوع پادرمیانی گزارش بازاریابی جستجوی عالمگیر دنیایی سایت SimilarWeb به دست آمده است. این گمگشته بر اساس دیدار میلیارد ها نفر از سایت های نمونه جهانی به دست آمده اما مدال می دهد که ترافیک اكثر از آبگین جستجو به دست می آید. این اطلاعیه بر روی معیارهای مختلفی در كیفیت جستجوهای پولی تمرکز داشته است. ایضاً مدال می دهد که ترافیک در پیرامون وسیعی از ماخذها انشعاب می شود. به عنوان مثال، شکل زیر آرم دهنده اشتراک ترافیک از آینه جستجوی پولی و نشان دادن تبلیغات در مطار نوار های گوناگون مرتبط با سودا است. همانطور که می بینید، جستجوی پولی ترافیک بیشتری نسبت به مرتبه آسمانه بازداشت های و دنیا اولی داشته است.

یکی از سوال ها درخور ملاحظه این است که داده های این سایت نشان می دهد که دیگر موارد همچون رسانه های مدنی جمعی نقش زیبنده توجهی در ساختن ترافیک ندارند و رسیدگی می تواند ترافیک بیشتری در آزادگی سایت استواری دهد. بدبختانه این سایت هیچ بحثی در وضعیت اینکه چه کانالی حیث آفریدن نرخ تبدل ارتفاع مفید و بی اثر است اعمال نداده است.

سئو بر جذب ترافیک چه تاثیری دارد

 

در کنار فدا از منبع ها ارگانیک و پولی ، سوال ایجاد کننده زیاد عالی از ترافیک مستقیم و ارجاعی است. رسانه های همگانی معاشرتی و انفرادی در این سیاهه آشیانه پنجم را به خود اختصاص داده اند و در پسین نمودن تبلیغات ثبات نژند است که سهم زیادی از ترافیک های حق الورود به سایت ندارد. در میان جماعت های جستجو، جستجوی پولی بالای ۵ درصد از کل ترافیک را به خود اختصاص داده است و سهم جستجوی ارگانیک زیر ۹۵ درصد است.

 

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.